Workshop Praktijk en onderzoek dichter bij elkaar

Kennisvragen uit auw-momenten

Vilans werkt aan het ophalen van kennisvragen bij zorgprofessionals. Deze vragen worden gebruikt om bestaande kennis beter en sneller de werkvloer te laten bereiken en om te kijken op welke vlakken nieuwe kennis ontwikkeld moet worden. In deze workshop wordt toegelicht hoe dit gedaan kan worden en gaan de deelnemers aan de slag met vragen en dilemma’s uit de praktijk. De workshop wordt geleid door Femke de Wit en Elize van Wijk.

Er wordt afgetrapt met een filmpje met uitleg over de kennisinfrastructuur bij langdurige zorg: https://www.youtube.com/embed/UVOUKLJF9OU

Van Wijk: “Er zijn heel veel proefschriften in de wetenschap waar we iets aan kunnen hebben, maar die niet die vertaalslag te maken naar wat er leeft en gebeurt op de vloer. Doel is het versterken van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Het versterken van kennis en handelen van zorgverleners. Dat programma bestaat uit vier onderdelen: het ophalen van kennisvragen die leiden tot een onderzoeksagenda, bijeenkomsten en congressen, informatie op maat, en een datafundament.” 

De workshop
“Stel je loopt ergens tegenaan en je weet niet hoe je dit oplost”, leidt Van Wijk het actieve gedeelte van de workshop in. “Wat doe je dan? Vraag je het een collega, zoek je in proefschriften of ga je op Google?” De Wit neemt het woord over: “Voor je op tafel vind je het format die we gaan invullen: begin bovenaan. Neem een auw-moment in je hoofd. Bijvoorbeeld: je bent een verzorgende in een verpleegtehuis en je moet die ene vrouw wakker maken die altijd kwaad wordt als ze wakker wordt gemaakt. Dat is een echt auw-moment. Schrijf ‘t op. Dan neem je de twee gele bolletjes op het papier: vul daar in wat je dan kunt doen. Daaronder heb je drie schrijfvlakken die staan voor: wat ik niet kan, wat ik niet wil en wat ik niet weet.” Er wordt per tafel met groepjes van drie aan de slag gegaan met het invullen van het formulier.

Bespreken
De zaal deelt met elkaar voorbeelden van auw-momenten. Variërend van agressieve patiënten, een verzorgende die niet meer met een cliënt wil werken, tot onhygiënische situaties bij patiënten thuis. Via het format wordt besproken wat ze wel en niet wilden, wat wel en niet kon en wat ze niet wisten en moesten opzoeken of navragen. “Zitten hier nog kennisvragen in waar anderen ook nog wat van kunnen leren?” vraagt De Wit. “Want het bespreekbaar maken is al belangrijk, ook als je er geen kennisvraag uit kunt filteren.”

De Mentimeter
De Wit vraagt iedereen om even de Mentimeter op hun smartphone erbij te pakken. Aan de hand van de vragen die behandeld worden met de meter legt De Wit uit hoe ze de kennisvragen ontsluiten bij de mensen op de werkvloer. Dat kon online via digitale vragenlijsten, chatbots en landbots. En offline met vragenlijsten op congressen en focusgroepen, met workshops, ontwikkelagenda’s en andere documenten. Aan de hand daarvan zijn 1657 vragen geformuleerd.  “Nu zijn we bezig met selecteren, thematiseren, herformuleren, verifiëren en prioriteren van de kennisvragen”, sluit Van Wijk af. “Dit resulteert in een kennisagenda en een betere kennisinfrastructuur. We willen structureel deze vragen blijven ophalen.

Voeg toe aan selectie