Lezing Marcel Joachimstahl

“When ‘I’ is replaced in ‘we’ even illness turns into wellness”

Wat gaat er veranderen in de zorg de komende jaren? De missie is dat in 2040 de mensen in Nederland vijf jaar langer gezond leven. De stand nu is dat mensen in de laagste sociale klasse acht jaar eerder overlijden en zeventien jaar korter gezond leven. Maar hoe gaan we dat aanpakken? Hoe kunnen we technologie hiervoor inzetten?

“We staan op een mooi punt, want op 26 april is er een brief naar de kamer gegaan met de nieuwe missie en visie”, zo begint Marcel Joachimsthal zijn lezing. “Maar hoe zien die eruit? Het systeem waar we allemaal in werken: hoe gaat dat veranderen? Deze missie is op te delen in vier deelmissies. De eerste gaat over leefstijl en context: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nederlanders in een gezondere omgeving leven? De tweede dat de mensen die zorg nodig hebben en die thuis kunnen ontvangen met 50% is toegenomen. Technologie speelt daar een rol in. De derde dat mensen met een chronische ziekte met 25% meer naar eigen vermogen en behoeftes kunnen participeren in het dagelijks leven. En als vierde en laatste dat 25% verbetering van leven bij dementie ondervindt.”

Zorg op maat
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/embed/VvYvdIc1eD4

“De zorg gaat weer terug naar het dorp!” vult hij aan, nadat het filmpje is afgelopen. “Zorg op maat. Want wat goed is voor de een, verschilt van wat goed is voor de andere, dat hoef ik u niet te vertellen. Wat gaat veranderen is dat we de burger veel meer gaan betrekken in wat nodig is om gezond te blijven, zodat je geen chronische zorg nodig hebt. Technologie kost nu nog vooral tijd, in plaats van dat het waarde toevoegt. We hopen dat dit gaat veranderen.” Experts van National Health Service hebben meer dan een jaar gewerkt aan een onderzoek naar wat komt op ons af in de zorg wat betreft innovatie in de zorg. “Google vooral op NHS TOPOL review om eens te grasduinen in de resultaten.”

Technologie

Wat is nou de top 10 innovaties die op ons afkomen?

 

Joachimsthal noemt een paar voorbeelden van veelbelovende digitale innovaties: cVitals, ECG in een handomdraai en Bloedsuikers in vijf minuten. “Tegenwoordig heb je dus al technologie die een ECG op afstand maken kan”, vult Joachimsthal aan. “Met een Apple Smartwatch kan dat zelfs helemaal zelfstandig en doet dat ook.” Er klinkt geroezemoes uit de zaal. “Maar u kunt hem ook uitzetten hoor!” De zaal lacht. 
 
Technologie op een zinvolle manier toepassen
“Kijk eerst naar wat mensen nodig hebben en daarna pas naar de technologie. Wat is de frictie waar de mensen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen? Waar loopt men tegenaan en wat kan technologie betekenen om het leven aangenamer en beter te maken?” Als voorbeeld haalt Joachimsthal de medicatieontrouw van patiënten met schizofrenie aan: “Zeventig procent van de patiënten volgt behandelingsadvies niet op. Hoe handig zou het zijn als er een middel of een tool is zodat ik op afstand kan weten of de medicatie wel genomen is? Neem nu de eerste digitale pil. In het geval van patiënten met schizofrenie wil je zeker geen Big Brother-pil! Vraag je dus af: Wat zijn de elementen dat we met informatie een waarde kunnen toevoegen zodat het niet als bedreigend maar als ondersteunend wordt ervaren. Weeg altijd de waarde voor de patiënt, de mantelzorger en professional.”
In het Máxima Kinderziekenhuis maakt men gebruik van een digitaal behandelplan.  

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/embed/GYPilv4hoXY

We bevinden ons dus in een tijdspanne van snelle veranderingen, die we samen aan moeten gaan en waarbij het belangrijk is om samen te werken en dezelfde taal te spreken. Of, zoals Joachimsthal zo mooi afsluit: “When ‘I’ is replaced in ‘we’ even illness turns into wellness”. 

Voeg toe aan selectie